сряда, 22 март 2023

Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общински съвет – Поморие уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересовани лица могат в 14-дневен срок, считано от 25.11.2020 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Правилника за работата и организацията на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая №6 на втория етаж в сградата на Община Поморие в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, с адрес: гр.Поморие, ул.„Солна” №5 и при спазване на всички въведени противоепидемични мерки, а по възможност по електронен път. Предложения и становища могат да бъдат подавани по електронен път на e-mail: m.dragneva@ospomorie.bg; g.kondakchieva@ospomorie.bg

 

 

25.11.2020г.

гр.Поморие

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Проект за допълнение на Правилника на ОбС 338 KB 219
pdf ОС-890 227 KB 143