четвъртък 28 октомври 2021 година 23:46 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Обявление за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ“Поморие“ЕООД

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на Решение №584//05.08.2021г. и…

Ршения от двадесет и четвърто /извънредно/заседание проведено на 05.08.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 24-ТО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.08.2021г. /мандат 2019-2023г./     По т.1. от дневния ред:„ ОС-512/02.08.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев -…

Дневен ред на 24-то /извънредно/ заседание на 05.08.2021г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с…

Заседание комисии-график

ГРАФИК на заседанията на комисиите към Общински съвет - Поморие Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва: -21.07.2021г./сряда/ от 16.00ч. – комисия по…

Заседание комисии- график

ГРАФИК на заседанията на комисиите към Общински съвет - Поморие Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва: -21.06.2021г./понеделник/ от 16.00ч. – комисия по…

Решения от 21-во /извънредно/ заседание, проведено на 07.06.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 21-ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2021г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред:„ОС-364/04.06.2021г. - Докладна записка от Иван Алексиев –…