събота, 3 юни 2023

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ С Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет – Поморие, като упражняващ правата на едноличен собственик на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, реши да бъде отправена покана…

Дневен ред 42-ро /извънредно/ заседание – 02.11.2022г.

На основание чл.38, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 20-МИ-НЧ / 23.10.2022 на Общинска избирателна комисия – Поморие за обявяване на окончателните резултати от произвеждане на…

ПОКАНА, относно заявяване на участие в провеждане на учредително събрание за учредяване на Болнично настоятелство към МБАЛ Поморие ЕООД

П О К А Н А   Със свое Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет - Поморие даде съгласие за учредяване на болнично настоятелство към „Многопрофилна болница за активно лечение…

Решения от 41-во /извънредно/ заседание, проведено на 20.10.2022г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 41-ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2022г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред:„ОС-724/19.10.2022г. - Докладна записка от Иван Алексиев –…

ПОКАНА, относно заявления за участие в провеждане на учредително събрание за учредяване на Болнично настоятелство към МБАЛ Поморие ЕООД

П О К А Н А          Със свое Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет - Поморие даде съгласие за учредяване на болнично настоятелство към „Многопрофилна болница за активно лечение…