вторник 18 януари 2022 година 18:06 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Заседание комисии – график

ГРАФИК на заседанията на комисиите към Общински съвет - Поморие Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва: - 04.10.2021г. /понеделник/ от 16.00ч. –…

Решения от 26-то /извънредно/ заседание, проведено на 16.09.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 26-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 16.09.2021г. /мандат 2019-2023г./ По т.1. от дневния ред:„ОС-604/14.09.2021г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет…

Дневен ред на 26-то /извънредно/ заседание на 16.09.2021г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с…

Заседание комисии – график

ГРАФИК на заседанията на комисиите към Общински съвет - Поморие Постоянните комисии към Общински съвет - Поморие ще проведат заседания, както следва: 30.08.2021г. /понеделник/ от 16.00ч. - комисия…