сряда, 29 ноември 2023

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2020г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Поморие отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие за 2020г.

 

Обсъждането ще се проведе на  26.08.2021г.  /четвъртък/ от 10.30 часа в зала № 2 на Община Поморие, ул.”Солна” № 5.

 

 

Адам Адамов /п/

 

Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf покана публично обсъждане 142 KB 70
pdf Отчет 2020 2 MB 78