събота, 9 декември 2023

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2021г.

         На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Поморие отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие за 2021г.

 

Обсъждането ще се проведе на  30.06.2022г. /четвъртък/ от 11.00 часа в зала № 2 на Община Поморие, ул.”Солна” № 5.

 

 

Адам Адамов /п/

 Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Покана за публично обсъждане отчета на бюджета за 2021г 248 KB 46
pptx Отчет 2021 390 KB 56