неделя, 1 октомври 2023

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2022 г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Поморие отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие за 2022 г.

Обсъждането ще се проведе на  23.08.2023г.  /сряда/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие, ул. „Солна” № 5.

 

Адам Адамов /п/

 Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Покана за публично обсъждане-отчет бюджет 2022г 250 KB 11
pptx Отчет 2022-презентация 398 KB 18