сряда, 29 ноември 2023

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет – Поморие уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересоване лица могат в 14 – дневен срок, считано от 16.11.2023г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие. Предложенията и становищата могат да се депозират в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая №6 в сградата на Община Поморие адрес: гр. Поморие ул. „Солна“ №5, в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа или на e-mail: m.dragneva@ospomorie.bg; g.kondakchieva@ospomorie.bg

 

 

15.11.2023г.

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОС-22 1 MB 24
pdf Проект на Правилник ОбС-Поморие мандат 2023-2027г. 331 KB 64