неделя 23 януари 2022 година 03:56 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1422 от 24.07.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас се отменя като незаконосъобразна разпоредбата на чл.7 от Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, приета с Решение № 1022/05.02.2019г. на Общински съвет  – Поморие.

 

 

Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

                                                                                                        /Адам Адамов/

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Писмо ОС-434 16 KB 122
pdf Решение №1422 146 KB 118
pdf Съобщение 174 KB 130

Свързани статии