С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 512 от 10.04.2020г. на Административен съд – гр.Бургас се ПРОВЪЗГЛАСЯВА  НИЩОЖНОСТТА на Наредба №3 за пожарната безопасност на  територията на община Поморие, приета с Решение № 455/08.02.2013г. по т.9 от Протокол №20/08.02.2013г. на Общински съвет  – Поморие в нейната цялост.

 

 

Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

                                                                                                        /Адам Адамов/

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-535 - Писмо 22 KB 123
pdf Решение №512 187 KB 175