С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2124 от 05.12.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас обявява за нищожни чл.49 и чл.50 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие, изменена с решение № 1098/29.02.2019г. на Общински съвет – Поморие. Отменя чл.9, т.25 и чл.14 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие, изменена с решение № 1098/29.02.2019г. на Общински съвет – Поморие, с частта „събиране” и „транспортиране”. Отменя изцяло чл.33, ал.6 и ал.7 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие.

 

Председател на Общински съвет

Поморие: /п/

/Адам Адамов/

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Писмо ОС-138 25 KB 122
pdf Решение №2124 530 KB 116