четвъртък, 30 ноември 2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                   Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение №5 от 06.01.2023г. Административен съд – Бургас отменя решение №927/13.10.2022г. на Общински съвет – Поморие, обективирано в протокол №40/13.10.2022г.

 

Председател на Общински съвет

Поморие: /п/

/Адам Адамов/

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Решение по адм. дело №1860 от 2022г. 208 KB 30