вторник, 7 февруари 2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1745 от 22.10.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас се отменя разпоредбата на чл.21, ал.3 в частта „…или упълномощено от него длъжностно лице” и чл.23 в частта „…или упълномощено от него длъжностно лице” от Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, приета с Решение № 1022/05.02.2019г. на Общински съвет  – Поморие, обективирано в Протокол № 47/05.02.2019г.

 

 

Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

                                                                                     /Адам Адамов/

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Писмо ОС-42 19 KB 139
pdf Решение №1745 159 KB 116