сряда, 6 декември 2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 01 ноември 2019 година /петък/, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, свиква в залата на Община Поморие от 11.00 часа ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Поморие, мандат 2019 – 2023 година.

Председател на Общински съвет

Поморие: /п/

/Адам Адамов /