сряда, 27 септември 2023

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г., публикува СПИСЪК  на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:

 

  1. Атанаска Димитрова Драгнева рег. № ОС-364/19.05.2023г.
  2. Иван Василев Тенекеджиев рег. № ОС-366/22.05.2023г.
  3. Станина Веселинова Делина рег. № ОС-370/22.05.2023г.
  4. Мария Димитрова Нейчева рег. № ОС-373/23.05.2023г.
  5. Стефка Вълкова Ангелова рег. № ОС-376/25.05.2023г.
  6. Даниела Костова Кънчева рег. № ОС-378/25.05.2023г.

 

 

Изслушването на  допуснатите  кандидати ще се проведе на 19.06.2023г. от 10,00 часа в зала № 2 на Община Поморие, в публично заседание.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Поморие становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели:

 

Ива Димитрова Кусева  /п/

Адам Георгиев Адамов  /п/

Георги Тошков Вражев /п/