четвъртък, 28 септември 2023

ГРАФИК
на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

– 29.08.2023г. /вторник / от 16.00ч. – комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци, комисия по финанси и европейска интеграция и комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;
– 30.08.2023г. /сряда/ от 16.00ч. – комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост и комисия по законност и обществен ред.

АДАМ АДАМОВ /п/

Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf график комисии 285 KB 22