Заседание на постоянната комисия по законност и обществен ред на 26.03.2024г. от 16.00 часа зала № 2 на Община Поморие

Постоянната комисия по законност и обществен ред ще проведе заседание на 26.03.2024г. /вторник/ от 16.00 часа зала № 2 на Община Поморие при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОС-383/20.03.2024г. –– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на сдружение с нестопанска цел “Фонд за развитие на Летище Бургас”, одобряване на проекта на устав и определяне на представител на Община Поморие в управителните органи на сдружението.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors