четвъртък, 30 ноември 2023

ГРАФИК
на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

– 20.01.2021г. / сряда / от 16.00ч. – комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци;

– 21.01.2021г / четвъртък / от 16.00ч. – комисия по финанси и европейска интеграция и комисия по законност и обществен ред;

– 22.01.2021г / петък / от 16.00ч. – комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост и комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

– 22.01.2021г /петък/ от 17.00ч. – председателски съвет.

 

АДАМ АДАМОВ /п/
Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf График комисии 184 KB 115