вторник, 26 септември 2023

 

ГРАФИК

на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

 

– 25.08.2022г./четвъртък/ от 16.00ч. – комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци, комисия по финанси и европейска интеграция и комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

 

– 26.08.2022г./петък/ от 16.00ч. – комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост и комисия по законност и обществен ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ /п/ 

 

 

Председател на Общински съвет – Поморие 

 

 

 

 

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf график комисии 184 KB 40