Адам Георгиев Адамов

Преглед

Дата на раждане: 16 февруари 1969 година 

Образование: Висше  Магистър – Маркетинг и управление на туристическия бизнес

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Атанас Райков Тодоров

Преглед

Дата на раждане: 09 декември 1981 година 

Образование: Средно

Избран от: Местна коалиция движение Гергьовден(Движение Гергьовден-Воля)

Председател на комисия: НЕ

Бейхан Али Мустафа

Преглед

Дата на раждане: 15 април 1975 година 

Образование: Висше – инженер

Избран от: ПП ДПС

Председател на комисия: НЕ

Ваня Янева Владимирова

Преглед

Дата на раждане: 20 август 1984 година 

Образование: Средно

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Весела Желязкова Гуджукова

Преглед

Дата на раждане: 05 март 1972 година 

Образование: Висше

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Георги Маринов Драгнев

Преглед

Дата на раждане: 18 април 1975 година 

Образование: Висше Магистър-Финанси

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Георги Тошков Вражев

Преглед

Дата на раждане: 12 юли 1983 година 

Образование: Висше Национална спортна академия – Треньор

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: По устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост.

Ива Димитрова Кусева

Преглед

Дата на раждане: 23 февруари 1977 година 

Образование: Висше Юридическо

Избран от: БСП

Председател на комисия: По туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

Иван Кънчев Дачев

Преглед

Дата на раждане: 15 януари 1978 година 

Образование: Висше

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Илиан Христов Щерев

Преглед

Дата на раждане: 02 април 1964 година 

Образование: Висше Икономическо

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: По финанси и европейска интеграция

Катя Аргирова Христофорова

Преглед

Дата на раждане: 03 септември 1969 година 

Образование: Висше Юридическо

Избран от:Местна коалиция движение Гергьовден(Движение Гергьовден-Воля)

Председател на комисия: По законност и обществен ред

Невзат Ахмед Топал

Преглед

Дата на раждане: 17 декември 1982 година 

Образование: Висше Строителен инженер

Избран от: ДПС

Председател на комисия: НЕ

Неделчо Стайков Стайков

Преглед

Дата на раждане: 27 ноември 1956 година 

Образование: Средно

Избран от:ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Никодим Стоянов Стоянов

Преглед

Дата на раждане: 07 октомври 1956 година 

Образование: Висше Магистър по политология и педагогика

Избран от:БСП

Председател на комисия: НЕ

Николай Драгомиров Буковинов

Преглед

Дата на раждане: 12 ноември 1988 година 

Образование: Висше Компютърни системи и технологии

Избран от:БСП

Председател на комисия: НЕ

Петя Янева Арнаудова

Преглед

Дата на раждане: 02 ноември 1977 година 

Образование: Висше Юридическо

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: По образование, култура. вероизповедания, здравеопазване и социална политика

Пламен Асенов Огнянов

Преглед

Дата на раждане: 15 януари 1972 година 

Образование: Висше Магистър по право

Избран от: ДПС

Председател на комисия: По закона за противодействие на корупцията и отнемане на назаконно придобито имущество

Сезгин Хасан Кадил

Преглед

Дата на раждане: 01 февруари 1991 година 

Образование: Средно

Избран от: ДПС

Председател на комисия: НЕ

Смаил Бейтула Смаил

Преглед

Дата на раждане: 15 януари 1975 година 

Образование: Средно

Избран от: ДПС

Председател на комисия: НЕ

Станислав Валентинов Ангелов

Преглед

Дата на раждане: 03 март 1986 година 

Образование: Средно-специално

Избран от:ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Христо Стоянов Широков

Преглед

Дата на раждане: 23 октомври 1966 година 

Образование: Средно-специално

Избран от: ДПС

Председател на комисия: НЕ