петък, 22 септември 2023

Решения от 41-во /извънредно/ заседание, проведено на 20.10.2022г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 41-ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2022г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред:„ОС-724/19.10.2022г. - Докладна записка от Иван Алексиев –…