Решения от 28-мо /извънредно /заседание проведено на 09.11.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 28-МО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2021г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред: „ОС-723/03.11.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет…

Ршения от двадесет и четвърто /извънредно/заседание проведено на 05.08.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 24-ТО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.08.2021г. /мандат 2019-2023г./     По т.1. от дневния ред:„ ОС-512/02.08.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев -…