четвъртък 28 октомври 2021 година 12:57 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Решения от 26-то /извънредно/ заседание, проведено на 16.09.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 26-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 16.09.2021г. /мандат 2019-2023г./ По т.1. от дневния ред:„ОС-604/14.09.2021г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет…

Ршения от двадесет и четвърто /извънредно/заседание проведено на 05.08.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 24-ТО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.08.2021г. /мандат 2019-2023г./     По т.1. от дневния ред:„ ОС-512/02.08.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев -…

Решения от 21-во /извънредно/ заседание, проведено на 07.06.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 21-ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2021г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред:„ОС-364/04.06.2021г. - Докладна записка от Иван Алексиев –…