събота 24 юли 2021 година 12:49 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Решения от 21-во /извънредно/ заседание, проведено на 07.06.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 21-ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2021г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред:„ОС-364/04.06.2021г. - Докладна записка от Иван Алексиев –…

Решения на 13-то /извънредно/ заседание, проведено на 23.09.2020г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 13-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.09.2020г. /мандат 2019-2023г./ Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА…