петък 16 април 2021 година 17:03 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Решения на 13-то /извънредно/ заседание, проведено на 23.09.2020г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 13-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.09.2020г. /мандат 2019-2023г./ Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА…

Решения на 10-то /извънредно/ заседание, проведено на 17.07.2020г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 10-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.07.2020г. /мандат 2019-2023г./ По т.1. от дневния ред: „ОС- 585/16.07.2020г.- Докладна записка от Иван Алексиев –…