неделя, 10 декември 2023

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./ за периода от 1-то заседание /01.11.2019г./ до 53-то заседание /01.08.2023г./ включително

О Т Ч Е Т за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии, мандат 2019-2023г. за периода от 1-то заседание, проведено на 01.11.2019г. до 53-то заседание,…

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./ за периода 01.01.2023г. – 01.08.2023г.

О Т Ч Е Т За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.01.2023г. – 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,…