Адам Георгиев Адамов

Преглед

Дата на раждане: 16 февруари 1969 година 

Образование: висше  Магистър – Маркетинг и управление на туристическия бизнес

Избран от: ПП ГЕРБ

Председател на комисия: НЕ

Приемен ден: Сряда от 09:00 – 12:00