четвъртък 20 януари 2022 година 19:32 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

О Т Ч Е Т За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  …