неделя, 24 септември 2023

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./ за периода от 1-то заседание /01.11.2019г./ до 53-то заседание /01.08.2023г./ включително

О Т Ч Е Т за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии, мандат 2019-2023г. за периода от 1-то заседание, проведено на 01.11.2019г. до 53-то заседание,…

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./ за периода 01.01.2023г. – 01.08.2023г.

О Т Ч Е Т За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.01.2023г. – 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,…

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ   На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана…