четвъртък, 28 септември 2023

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие /мандат 2019 – 2023г./ за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.

О Т Ч Е Т За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.    мандат 2019 - 2023г.     УВАЖАЕМИ…