понеделник 18 януари 2021 година 14:33 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Решения на 10-то /извънредно/ заседание, проведено на 17.07.2020г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 10-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.07.2020г. /мандат 2019-2023г./ По т.1. от дневния ред: „ОС- 585/16.07.2020г.- Докладна записка от Иван Алексиев –…

Дневен ред – 10-то /извънредно/ заседание на 17.07.2020г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с…