неделя 24 януари 2021 година 14:59 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Обявление за допълнение на Правилника за работата и организацията на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Общински съвет - Поморие уведомява, че…

Решения на 13-то /извънредно/ заседание, проведено на 23.09.2020г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 13-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.09.2020г. /мандат 2019-2023г./ Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА…

Дневен ред – 13-то /извънредно/ заседание на 23.09.2020г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с…