вторник, 28 март 2023

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие /мандат 2019 – 2023г./ за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.

О Т Ч Е Т За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.    мандат 2019 - 2023г.     УВАЖАЕМИ…

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ С Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет – Поморие, като упражняващ правата на едноличен собственик на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, реши да бъде отправена покана…

Дневен ред 42-ро /извънредно/ заседание – 02.11.2022г.

На основание чл.38, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 20-МИ-НЧ / 23.10.2022 на Общинска избирателна комисия – Поморие за обявяване на окончателните резултати от произвеждане на…