Докладна записка ОС-301

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-301 1 MB 6
doc ОС-301 197 KB 8
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors