Докладна записка ОС-302

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-302 1 MB 11
doc ОС-302 197 KB 11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors