Докладна записка ОС-303

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Подземно трасе на водопровод с начало от проектен водопровод минаващ в ПИ 57491.19.571 до ПИ 57491.19.794, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-303 1 MB 19
doc ОС-303 196 KB 21
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors