Докладна записка ОС-326

ОТНОСНО: одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 57491.511.2 по КККР на гр.Поморие, община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-326 61 KB 15
doc ОС-326 161 KB 10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors