Докладна записка ОС-362

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II1471, в кв. 115 по регулационния план на гр. Поморие, ПИ с идентификатор 57491.505.13 по КК на гр. Поморие, с цел предвиждане на изцяло ново основно застрояване за изграждане на обект на социалната инфраструктура, публична общинска собственост- съвременен градски спортен комплекс и УПИ да се преотреди от „за винзавод“ за „спортен комплекс“ в територия за рекреационни дейности като устройствена зона в границите на населеното място съгласно разновидност за курорт – Ок.

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-362 86 KB 24
doc ОС-362 162 KB 16
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors