Докладна записка ОС-479

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект:„Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-479 1 MB 9
doc ОС-479 194 KB 8
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors