Докладна записка ОС-623

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-623 1 MB 10
doc ОС-623 196 KB 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors