сряда, 29 март 2023

ОБЯВЛЕНИЕ

 Общински съвет – Поморие, съгласно разпоредбата на т.7.4. от Раздел IV от Правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала, приети с Решение №584/05.08.2021г. от Общински съвет – Поморие и представен Протокол №3 на комисията за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие, определена с Решение №585/05.08.2021г. от Общински съвет – Поморие:

 

ОБЯВЯВА

 

Със свое Решение № 616/16.09.2021г., обективирано в Протокол №26/16.09.2021г. е одобрил кандидата, спечелил конкурса за избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Поморие” ЕООД – Д-р Кирил Асенов Хинов.

 

 

Приложение: Протокол №3 на комисията за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие.

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Обявление 110 KB 61
pdf Протокол №3 на комисия 24 KB 58