СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет – Поморие уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересоване лица могат в 14 – дневен срок, считано от 16.11.2023г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие. Предложенията и становищата могат да се депозират в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая №6 в сградата на Община Поморие адрес: гр. Поморие ул. „Солна“ №5, в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа или на e-mail: m.dragneva@ospomorie.bg; g.kondakchieva@ospomorie.bg

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОС-22 1 MB 61
pdf Проект на Прав.ОбС 2023-2027г. 331 KB 16
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors