Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение №8/04.12.2023г. на Общински съвет – Поморие, мандат 2023-2027г., публикува СПИСЪК  на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:

 

  1. Сийка Георгиева Николова – ОС-184/15.01.2024г.
  2. Божанка Атанасова Тръпкова – ОС-185/15.01.2024г.
  3. Минка Александрова Георгиева – ОС-192/17.01.2024г.
  4. Георги Веселинов Драгоев – ОС-205/19.01.2024г.

 

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 08.02.2024г. от 15,00 часа в Община Поморие, в публично заседание.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Поморие становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

                                                 Комисия по избор на кандидати  за съдебни заседатели:

Ива Димитрова Кусева  /п/

Адам Георгиев Адамов  /п/

Сезгин Хасан Кадил  /п/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors