сряда, 22 март 2023

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 11/26.11.2019г. на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г., публикува СПИСЪК  на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:

 

  1. Ева Димитрова Кафадарова                     рег.№ ОС-686/14.10.2019г.
  2. Красимира Стоянова Стоянова-Иванова   рег.№ ОС-15/11.11.2019г.
  3. Петя Янакиева Георгиева                        рег. № ОС-88/09.12.2019г.
  4. Ивелина Атанасова Атанасова                 рег.№ ОС-94/10.12.2019г.
  5. Нина Колева Михалева                            рег.№ ОС-100/11.12.2019г.
  6. Катерина Ганчева Иванова                      рег.№ ОС-101/11.12.2019г.

 

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 08.01.2020г. в зала № 2 на Община Поморие, в публично заседание.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Поморие становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

                                                                                                                      Комисия по избор на кандидати

                                                                                                                         за съдебни заседатели:

                                                   Ива Димитрова Кусева  /п/

                                                     Адам Георгиев Адамов  /п/

                                                     Георги Тошков Вражев /п/