Докладна записка ОС-387

ОТНОСНО: предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13, по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-387 112 KB 16
doc ОС-387 201 KB 14
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors