Докладна записка ОС-392

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-392 3 MB 3
doc ОС-392 219 KB 4
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors