Докладна записка ОС-394

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за съгласуване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк „Каблешково“, обхващащ поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35033.24.19, 35033.24.20, 35033.24.22, 35033.24.241. и 35033.24.305 по КК на гр.Каблешково, община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-394 935 KB 14
doc ОС-394 190 KB 12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors