Докладна записка ОС-395

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-395 1 012 KB 17
doc ОС-395 163 KB 20
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors