Докладна записка ОС-396

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради  – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-396 2 MB 8
doc ОС-396 200 KB 6
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors