Докладна записка ОС-475

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – тераса към апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.507.464.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-475 970 KB 7
doc ОС-475 163 KB 6
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors