Обявление за промяна на сроковете за провеждане на публичен търг

ОБЯВА

Община Поморие на основание чл.3, ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.2, т.1 и ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.5, чл.6, ал.1 , чл.8, чл.9 и чл.16, ал.2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решения №1201/30.06.2023г. и №41/15.12.2023г. на Общински съвет – Поморие обявява на заинтересованите, че е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors