Решения от 1-во заседание мандат 2023-2027г., проведено на 08.11.2023г.

По т.1 от дневния ред: „Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
№ 1/08.11.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ за Председател на Общинския съвет, мандат 2023-2027г.

По т.2 от дневния ред: „Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на  Общинския съвет и постоянните комисии към него”  се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
№ 2/08.11.2023г.

            На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира временна комисия, която да изготви  Проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ:
КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА
ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ
ИВА  ДИМИТРОВА КУСЕВА
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ
БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА
СЕЗГИН ХАСАН КАДИЛ
 
Комисията следва да изготви Проекта на Правилник в срок до 17.11.2023г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 1-во заседание – 08.11.2023г 227 KB 44
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors