петък 29 май 2020 година 22:30 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Наредба № 22

НАРЕДБА № 22  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ…

Наредба № 3

НАРЕДБА № 3 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба определя специфичните изисквания за пожарна безопасност на територията на Община Поморие.…

Наредба № 4

НАРЕДБА № 4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ    УЧИЛИЩАТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА…