вторник 27 юли 2021 година 08:29 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Наредба № 18

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията, критериите и редът за законосъобразното…

Наредба № 22

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ…