неделя 17 януари 2021 година 09:57 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Наредба № 22

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ…

Наредба № 4

НАРЕДБА № 4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ    УЧИЛИЩАТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА…

Наредба № 5

НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Тази наредба урежда правилата за организацията на транспорта, ограниченията и забраните…