неделя 23 януари 2022 година 05:16 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Правилник за организацията и дейността на ОП „Социално обслужване“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, финансирането и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му…

Наредба № 18

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията, критериите и редът за законосъобразното…

Наредба № 22

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ…