Дневен ред разширена комисия – 22.02.2024г.

На 22.02.2024г. /четвъртък/ от 16.00ч. постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат разширено заседание в зала №2 на Община  Поморие при  следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОС-271/15.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024 – 2025г.

2.ОС-279/19.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно заявление постъпило в Община Поморие с вх. рег. № 94К-1880-1/10.01.2024 г. от д – р Кирил Хинов за освобождаването му като управител на търговско дружество „МБАЛ – Поморие“ ЕООД и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД.

3.ОС-280/19.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване на д-р Ирина Данчева Янчева като управител на търговско дружество „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.

4.ОС-276/19.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от змсма и във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

 

Общински съвет – Поморие    

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-271 3 MB 35
doc ОС-271 299 KB 43
pdf ОС-279 331 KB 30
doc ОС-279 129 KB 36
doc към ОС-279 договор-управител МБАЛ 135 KB 31
pdf ОС-280 335 KB 28
doc ОС-280 129 KB 34
doc към ОС-280 договор-управител МЦ І 134 KB 31
pdf ОС-276 408 KB 52
doc ОС-276 153 KB 29
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors