СЪОБЩЕНИЕ

Проект на Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на  Община Поморие

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящият проект на Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на  Община Поморие на интернет страницата на Общински съвет – Поморие, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта на Правилник в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая №6 в сградата на Община Поморие адрес: гр. Поморие ул. „Солна“ №5, в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа или на e-mail: m.dragneva@ospomorie.bgg.kondakchieva@ospomorie.bg.

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf МОТИВИ 373 KB 54
pdf ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК 629 KB 76
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors